• Baliranje - male kocke

 • Česanje trav, žit

 • Setev

 • Prevozi

 • Pluženje snega

 • Mulčanje

 • Prevoz s cisterno 8000 l

 • Priprava na setev

 • Košnja trave

 • Obračanje trave

 • Oranje

Obdelava žit


 • Sušenje

 • Čiščenje

 • Mletje